z

Regulamin Nagroda Konsumenta 2017

Definicje

Program Nagroda Konsumenta – to promocyjny program mający na celu nagrodzenie firmy oraz potwierdzenie wysokiej jakości Produktów i Usług poprzez głosowanie.
Organizator głosowania – Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy.
Nagroda Konsumenta – nagroda dla Firmy, która poddała swój Produkt lub Usługę pod głosowanie online na stronie Organizatora programu i otrzymała odpowiednią ilość punków od konsumentów.
Konsument – osoba biorąca udział w głosowaniu Nagrody Konsumenta.

Zgłoszenie i głosowanie do programu Nagrody Konsumenta

1. Do Nagrody Konsumenta można zgłosić Firmę, Produkt lub Usługę.
2. Zgłoszenia do Nagrody Konsumenta dokonuje Firma mająca prawo lub wyłączność terytorialną do zgłoszonego Produktu /Usługi .
3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego przesłanego przez Organizatora głosowania.
4. Informacje o głosowaniu  publikowane są w mediach społecznościowych i stronach internetowych Organizatora i Firmy zgłaszającej.
Ankieta do głosowania pozwala na oddanie jednego głosu z jednego IP komputera.
5. Czas głosowania i oceny Firmy/Produktu/Usługi to 30 dni.
5.a. Głosowanie może zostać zamknięte przed czasem, gdy pierwszych 2 000 głosujących opowie się  za przyznaniem nagrody.
6. Firma zgłaszająca zobowiązana jest do publikacji informacji o głosowaniu na swojej stronie internetowej i profilu w mediach społecznościowych.
7. O przyznaniu Nagrody Konsumenta decyduje Organizator na podstawie głosowana i oceny konsumentów. Aby Organizator głosowania mógł podjąć decyzję o przyznaniu Nagrody Konsumenta, oceniana Firma, Produkt lub Usługa musi uzyskać minimum 70% pozytywnych głosów za przyznaniem Nagrody Konsumenta.
8. Organizator nie publikuje ocen oraz szczegółowych danych głosowania. Firma zgłaszająca Produkt lub Usługę do Nagrody Konsumenta otrzymuje wynik głosowania na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.
9. Informacje o nagrodzonych Firmach, Produktach i Usługach zostaną umieszczone na stronie Organizatora www.NagrodaKonsumenta.pl

Opłaty

1. Zgłoszenie do programu Nagroda Konsumenta wynosi 199 zł netto.
2. Firma, której zostało przyznane Godło Nagroda Konsumenta otrzyma Certyfikat w formie elektronicznej.
3. Koszt rocznej licencji za korzystanie z Godła uzależniony jest od ilości zatrudnionych pracowników.

0-5 pracowników – 199 zł. netto

6-10 pracowników – 299 zł. netto

11-50 pracowników – 399 zł. netto

51-100 pracowników – 499 zł. netto

Powyżej 100 pracowników – 599 zł. netto

5. Wykupienie licencji Nagrody Konsumenta na kolejny Produkt/Usługę uprawnia do 40% zniżki.
6. Przedłużenie licencji otrzymanej nagrody na kolejny rok  uprawnia do  – 20% zniżki.

6 a. W przypadku zdobycia Nagrody Konsumenta na kolejny rok. Licencja  z poprzednich jest bezpłatna.

Pozostałe postanowienia

1. Regulamin wchodzi w życie  15 maja  2017 roku.
2. Wszelkie kwestie związane z interpretacją Regulaminu Nagroda Konsumenta będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.
3. Zasada i forma głosowania jest autorskim rozwiązaniem właściciela strony www.NagrodaKonsumenta.pl.
4. Kopiowanie, rozpowszechnianie, wdrażanie i stosowanie bez pisemnej zgody właściciela strony zabronione.